SAUGOKIME GAMTĄ KARTU !!!

Atliekų surinkimą ir tvarkymą organizuoja UAB "Žalvaris"

Tel.: 8 (37) 490260, www.zalvaris.lt


Pakuotės atitinka LST (EN) 13427-13432 standartų reikalavimus.